به گزارش روابط عومی فدراسیون والیبال، روز سوم مسابقات دسته دوم کشور برگزار شد که نتایج آن در ادامه می آید:

 گروه اول:

رعد پدافند بیرجند 3 – هفت خان شاهرود یک

پاس گرگان 3 – میدان آق قلا صفر

 

گروه دوم:

خوش سیمای آمل 3 – سهند ایران صفر

باریج اسانس کاشان 3 – شهدای سواد کوه 2

 

گروه سوم:

تجارت آذربایجان ماکو صفر – شهرداری مرند3
کردستان 3 – آکادمی درخشش زنجان صفر

 

گروه چهارم:

مجید یاسوج 3 – عقاب شیراز 2

زاگرس پوش بروجرد 3 – مناطق نفت خیز جنوب یک

برکه خنج 3 – کارگران اصفهان صفر