دوستانه
دوستانه
عکس های مسابقه ی سه جانبه بین تیم های کوروش لاهیجان،انزلی و کرج به میزبان انزلی
عکس های مسابقه ی سه جانبه بین تیم های کوروش لاهیجان،انزلی و کرج به میزبان انزلی
مسابقه والیبال 12 مرداد
مسابقه والیبال 12 مرداد
مسابقه به میزبانی رشت(نوجوانان)
مسابقه به میزبانی رشت(نوجوانان)
تمرینات
<